ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านนาสีนวล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กระทรวงศีกษาธิการ

ที่อยู่  เลขที่ 8  หมู่ 9  บ้านนาสีนวล
ตำบลหนองแปน  อำเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร  47290

โทรศัพท์/โทรสาร  042-720214

e-mail  :  naseenaun@hotmail.com