ข้อมูลนักเรียน


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
28
30
58
2
อบ.2
22
23
45
2
รวม อบ.
50
53
103
4
ป.1
32
30
62
2
ป.2
33
38
71
2
ป.3
35
27
62
2
ป.4
31
21
52
2
ป.5
38
22
60
2
ป.6
24
25
49
2
รวมประถม
193
163
356
12
ม.1
35
27
62
2
ม.2
35
28
63
2
ม.3
29
21
50
2
รวมมัธยมต้น
99
76
175
6
ม.4
2
6
8
1
ม.5
7
4
11
1
ม.6
5
11
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
21
35
3
รวมทั้งหมด
356
313
669
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558