กิจกรรมปีใหม่ และเลี้ยงส่งครูย้าย

นายศุภวุฒิ  พิมกินรีย์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมปีใหม่ 2559 และเลี้ยงส่งคุณครูที่มีคำสั่งย้ายจำนวน 4 คน

a25 a26 a27 a29 a30

Related posts