กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านนาสีนวลจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหนองแปน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดี ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวล

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Related posts