พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

โรงเรียนบ้านนาสีนวล จัดกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558

a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07

Related posts