อบรมโครงการค่านิยม 12 ประการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการค่านิยม 12 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร

01 02 03 05 06 07

 

Related posts