เหรียญทอง การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ม.1-3

ด.ช.นิธิพล  ดวงแก้ว และ ด.ญ.ณัฐธิดา  ชื่นบาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

sm-center_cerby_compet_104_school_662_2-page-001 sm-center_cerby_compet_104_school_662_2-page-002 sm-center_cerby_compet_104_school_662_2-page-003 sm-center_cerby_compet_104_school_662_2-page-004

Related posts