เหรียญทอง การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ม.1-3

ด.ญ.สุภัคชา  ชินะคำ และ ด.ญ.สุภาพร  เมืองแทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

sm-center_cerby_compet_80_school_662-page-001 sm-center_cerby_compet_80_school_662-page-002 sm-center_cerby_compet_80_school_662-page-003 sm-center_cerby_compet_80_school_662-page-004

Related posts