เหรียญทอง การแข่งขันสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ม.4-6

น.ส.พิยะดา  ปทุมวัน และ น.ส.น้ำฝน  พินิจมนตรี นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 4  ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

sm-center_cerby_compet_634_school_662-page-001 sm-center_cerby_compet_634_school_662-page-002 sm-center_cerby_compet_634_school_662-page-003 sm-center_cerby_compet_634_school_662-page-004

Related posts