เหรียญเงิน การวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ด.ช.วีระพงษ์  พละสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65sm-center_cerby_compet_238_school_662-page-001 sm-center_cerby_compet_238_school_662-page-002

Related posts