เหรียญเงิน การสร้างหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3

ด.ญ.อารียา  ก๋งจิ๋ว  ด.ญ.เดือนทิพย์  คันทะภูมิ นักเรียนชั้น ม.2 และ ด.ญ.ปวีณา  กุลสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การสร้างหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

sm-center_cerby_compet_206_school_662-page-001 sm-center_cerby_compet_206_school_662-page-002 sm-center_cerby_compet_206_school_662-page-003 sm-center_cerby_compet_206_school_662-page-004 sm-center_cerby_compet_206_school_662-page-005

Related posts