เหรียญเงิน การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6

นายศราวุธ  ระนาด  นางสาวชุลีพร  ถาวุฒิ  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่่ 65

sm-center_cerby_compet_134_school_662-page-001 sm-center_cerby_compet_134_school_662-page-002 sm-center_cerby_compet_134_school_662-page-003 sm-center_cerby_compet_134_school_662-page-004

Related posts