เหรืยญทองแดง การสร้างเว็บเพจประเภทเว็บ Editor ป.4-6

ด.ช.อชิตพล   สุกาวงศ์ และ ด.ช.อชิตพล  มีน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับเหรียญทองแดง การสร้างเว็บเพจประเภทเว็บ Editor ป.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

sp-center_cerby_compet_28_school_1175-page-001 sp-center_cerby_compet_28_school_1175-page-002 sp-center_cerby_compet_28_school_1175-page-003 sp-center_cerby_compet_28_school_1175-page-004

Related posts