ปฏิทินรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น รับสมัคร สอบ/จับสลาก ประกาศผล มอบตัว
อนุบาล1 27 ก.พ.- 3 มี.ค.59 13 มี.ค.59 20 มี.ค.59
ป.1 6-10 มี.ค. 59 20 มี.ค.59 27 มี.ค.59
ม.1 20-24 มี.ค.59 3 เม.ย.59 7 เม.ย.59 9 เม.ย.59
ม.4 20-24 มี.ค.59 27 มี.ค.59 3 เม.ย.59 10 เม.ย.59

212900040

Related posts