พิธีเปิดงาน “นาสีนวลวิชาการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2”

นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  “นาสีนวลวิชาการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2”   กิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการ ทักษะ สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและการเกษตร และเป็นการฝึกอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ที่โรงเรียนบ้านนาสีนวล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_5415 IMG_5363 IMG_5384 IMG_5390 IMG_5411  IMG_5418 IMG_5481 IMG_5483

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ  click-icon111

 

 

Related posts