กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมประกวดภาพวาด กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ และกิจกรรมการแสดง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี

DSC_0332 DSC_0348 DSC_0353 DSC_0357

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ

Related posts