ดาวน์โหลดข้อสอบ O-net ปี 2558 พร้อมเฉลย

onetดาวน์โหลดข้อสอบ O-net 2558  พร้อมเฉลย

ภาษาไทย ป.6 ภาษาไทย ม.3 ภาษาไทย ม.6
คณิตศาสตร์ ป.6 คณิตศาสตร์ ม.3 คณิตศาตร์ ม.6
ภาษาอังกฤษ ป.6 ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.6
วิทยาศาสตร์ ป.6 วิทยาศาตร์ ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.6
สังคมศึกษา ป.6 สังคมศึกษา ม.3 สังคมศึกษา ม.6

 

Related posts