ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์

           นักกเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันการประกวดเว็บไซต์ “จุดประกายความคิด  พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสต์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม” ระดับมัธยมศึกษา ณ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาตร์ 18-20 สิงหาคม 2559

14053773_1168958103161777_4027743493835635536_o ครูฝึกสอน  : นายนิกร  มาระมิ่ง  , นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม 13987386_1168959036495017_2569518469753084179_o

รางวัลชนะเลิศ : นางสาวพิยะดา  ปทุมวัน  นางสาวละมัย  ศรีอุปลัค

14053698_1168959446494976_8114004709204381775_o

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายนิธิพงษ์  ดวงแก้ว   เด็กหญิงนัฎธิดา  ชื่นบาน

Related posts