เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋-เนตรนารี   ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

6 5 2 1 4

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Related posts