จามจุรีน้องพี่สานสัมพันธ์

กิจกรรมรับน้อง “จามจุรีน้องพี่สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา2560” ได้ดำเนินการจัดขึ้นวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ภาคบ่าย หลังจากเสร็จพิธิไหว้ครูในภาคเช้า  โดยมีท่านผอ.ศุภวุฒิ  พิมกินรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา  รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม  รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีคนมากมาย สร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและสร้างความสามัคคีกันในโรงเรียน  กิจกรรมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

_MG_5459 _MG_5474 _MG_5495 _MG_5520 _MG_5576 _MG_5630 _MG_5646 _MG_5648

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://goo.gl/photos/arQj1jLNjRtx3wYW6

Related posts