วันสุนทรภู่รำลึก

กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา2560 ได้ดำเนินการจัดขึ้น วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยมีท่านผอ.ศุภวุฒิ  พิมกินรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล  เป็นประธานในพิธี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงความดีของบรมครูกลอนไทย  ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก ภายในงานได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 10ฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เข้าเรียนหมุนเวียนตามฐาน เรื่องการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือในการแต่งกายเป็นอย่างดี กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน เรียบร้อย ครบถ้วนตามเนื้อหาสาระในแต่ละฐานการเรียนรู้

_MG_5799 _MG_5813 _MG_5828 _MG_5856 _MG_5887 _MG_5888 _MG_5942 _MG_5948 _MG_5951 _MG_5956 _MG_6018 _MG_6046 _MG_6076

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://goo.gl/photos/PjXwGiRYHYqBtTVz6

Related posts