ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้ดำเนิการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2560ขึ้น กิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยมีท่าน ผอ.ศุภวุฒิ พิมกินรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล  เป็นประธานในพิธี และมีคุณครูวิวัฒน์ กุตัน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปัญหายาเสพติด  ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครับ

4 24 46 47 48

SONY DSC

73 79 150 176 190

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://goo.gl/photos/URFQyo5aJoNzo3mF7

Related posts