วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้ดำเนินการกิจกรรมจัดขึ้น  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงด้วยการสวนสนาม การกล่าวคำปฏิญาณ  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีท่าน ผอ.ศุภวุฒิ พิมกินรีย์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านนาสีนวล เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครับ

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ชุดที่1  https://goo.gl/photos/h6XFv5ykxSk8cS8F9
ชุดที่2  https://goo.gl/photos/Wfc6meHc8N6y6QqM7

Related posts