รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2  การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ …

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดโครงงารคอมพิวเตอร์

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ร…

Read More