รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2560  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รายชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญเฮ้า  2. เด็กชายสิทธิชัย  ภูมิพัฒน์  3. เด็กชายวโยธิน  สุริโย
รายชื่อครูผู้ฝึกสอน : 1. นางสาวจินตระวี  บุตระ  2. นางสาวศิริพร  ใจหลัก

93719ๆๆ93719 93721

Related posts