รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2  การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2560  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
รายชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุราโส  2. เด็กหญิงนิลภรณ์  ดีปุกเปียง  3. เด็กหญิงวรรณภรณ์  อยู่ทิม
รายชื่อครูผู้ฝึกสอน : 1. นายพิทยา  ไชยเพ็ชร  2. นางสาวศิรินันท์  สัตถาผล

93708 93710 93711 93714

Related posts