ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1047030207

          ประกาศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1. สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
2. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
3. สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์(พื้นเมือง) 1 ตำแหน่ง
***ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดคลิก>>>เอกสารแนบประกาศ

Related posts