รับมอบกล้องโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านนาสีนวล รับมอบกล้องโทรทัศน์ ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด  เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

IMG_6473 IMG_6480 IMG_6482 IMG_6484 IMG_6488 IMG_6513 IMG_6519 IMG_6523 IMG_6530

Related posts