ปรากฏการณ์ดาวเสาร์เข้าใกล้โลกในรอบปี

ดูดาว

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “ดาวเสาร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี” วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ร.ร.บ้านนาสีนวล..

Related posts