งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการฯ ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและผู้ฝึสอน โรงเรียนบ้านนาสีนวล ที่เข้าร่วมแข่งขัน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี นักเรียน” ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

Related posts