ทัศนศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 ณ จังหวัดจันทบุรี

Related posts