การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2652

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ถึงแนวทางการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างของโรงเรียนที่จะทำการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 นี้

Related posts