การนิเทศก์ติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1/2562

การนิเทศติดตาม และประเมินติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สกลนคร เขต 2 และคณะผู้บริหารจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20

Related posts