คาราวานวิทยาศาสตร์ 2562

เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.6 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี

 

Related posts