กิจกรรมรับน้อง 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดกิจกรรมรับน้องในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อเป็นปะเพณีที่ดีงาม กับจัดเพื่อหล่อหลอมความเป็นสถาบัน โดยปลูกฝังและส่งเสริมระบบความเป็นพี่น้อง ระเบียบวินัย ประเพณี ความสามัคคี น้ำใจ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Related posts