วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นเนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด วิทยากรจาก สภ.เจริญศิลป์ และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านนาสีนวนวล

Related posts