โครงการจิตอาสาปลูกต้นกล้าด้วยความดี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้นำนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี โดยมีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์โนนชาด หมู่ 7 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

Related posts