กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้

Related posts