งานพิธีเทหล่อพระพุทธปฏิมากร และเบิกเนตร “พระพุทธมงคลไพสิษฏ์วิทยา”

เมื่อวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดกิจกรรมทำบุญพิธีเทหล่อพระพุทธปฏิมากร และเบิกเนตร “พระพุทธมงคลไพสิษฏ์วิทยา” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน

Related posts