การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 ณ โรงแรมเซียแอร์พอร์ท จังหวัดประทุมธานี (ผู้เข้าแข่งขัน น.ส.ดอกแก้ว เส็งนา ครูผู้ฝึกสอน น.ส.กอนแก้ว จันทะเกษ)

Related posts