โครงการอบรมป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3-6  เข้าร่วมกินกรรมตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

Related posts