กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณมารดาที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ในงานยังได้จัดกิจกรรมให้บรรดาลูกๆ ทั้งหลายได้ขอขมาแม่ เพื่อการสำนึกความผิดที่ได้ทำมาโดยตลอด โดยมีกิจกรรมคือการล้างเท้าให้แม่

Related posts