การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ขอแสดงความยินดีกับทีมจรวดขวดน้ำโรงเรียนบ้านนาสีนวล ที่สามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18” (รอบชิงชนะเลิศ) Thailand Water rocket  championship 18 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลแบบหลายขวด ระดับ ประถมศึกษา
1) ด.ช.ธัญพิสิษฐ์  คำค้อม  2) ด.ช.ชญานินทร์ บรรดาเทา  3) ด.ช.ธัญวิท มีคุณ

2. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ระดับ ประถมศึกษา
1) ด.ช.วีรวัทธ แผนผุ  2) ด.ช.ปิยพงศ์ เลพล  3) ด.ช.ธีรภัทร บัวใหญ่

3. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำ ระดับ มัธยมศึกษา
1) ด.ช.อภินัย หวานเสร็จ  2) ด.ช.นพรัตน์ เอี่ยมสำอางค์

ครูผู้ฝึกสอน  นายโชตินรินทร์  พรมสุรีย์

Related posts