การฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

การฝึกภาคปกติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562  ของโรงเรียนบ้านนาสีนวล ระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

Related posts