งานแสดงมุทิตาจิต ผอ.ศุภวุฒิ พิมกินรีย์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ ผอ.ศุภวุฒิ พิมกินรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล เนื้องในวาระการเกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี และยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและความกตัญญุ กตเวที ต่อ ผอ.ศุภวุฒิ พิมกินรีย์ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน

Related posts