ต้อนรับผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล

Related posts