วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านนาสีนวล ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  25 พฤศจิกายน ของทุกปี  กล่าวคำรายงาน การจัดพีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ ถือเป็นหน้าที่ของเหล่าลูกเสือทุคนต้องปฏิบัติเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ของทุกปี

Related posts