โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มหให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เป็นประธานในพิธี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โครงการคลีนิกเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวล และในวันเดียวกันนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ ออกมาให้บริการประชาชนอีกด้วย

Related posts