กิจกรรมดูสุริยุปราคาบางส่วน

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้จักกิจกรรมการส่องสุริยุปราคาบางส่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหนือท้องฟ้าประเทศไทย ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดูสุริยุปราคา ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

Related posts