กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนและเรียนรู้ประวัติของวันคริสต์มาส และยังได้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อาทิเช่น การประกวดภาพระบายสีวันคริสต์มาส ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา การประกวดสร้างการ์ดวันคริสต์มาส ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และไฮไลท์ที่สำคัญคือการประกวดการโคลนนิ่งคนดัง อีกด้วย

Related posts